Facebook để các nhóm kín chia sẻ phim trái phép | Điểm tin công nghệ

Nhiều nhóm kín trên Facebook đang chia sẻ các bộ phim bản quyền trái phép. Mạng xã hội đã không làm gì ngay cả khi nội dung rõ ràng vi phạm.